بهبود بهداشت درمان اوکراین در سال 2017


بعد از گذشت شش ماه و با تلاشهای دکتر اولانا ساپران ، وزیر بهداشت اوکراین سیستم ناکارآمد بهداشت مبتدل به سیستم مفید و با بازدهی مثبت در اوکراین شد. این اولین بار است که این سیستم در کی یف اصلاح میشود. در اول آپریل وزارت بهداشت سیستم بهداشت جدید را معرفی و اجرا کرد این سیستم بهداشت یک انقلابی بود در اوکراین برای اینکه قشر وسیعی از مردم را در اوکراین تحت پوشش بهداشت و درمان قرار میداد. این پوشش از درمان تا پرداخت هزینه های درمانی را شامل میشد.

مهمترین قسمت سیستم بهداشت جدید این بود که هر کسی میتوانست دکتر خودش را خودش انتخاب کند. البته نباید به این بهبودها بسنده کرد . سیستم معاینه پزشک بصورت دیجیتالی درآمد اطلاعات کمکهای پزشکی و پرستاری وارد کامپیوتر شد و یک بانک اطلاعاتی را در این مورد بوجود آورد. زیرا میتوان از این اطلاعات برای بهبود شرایط و تحقیقات و بررسی پرونده شخص در سطح کشور استفاده کرد. سازمان سلامت جهانی به وزیر بهداشت اوکراین خانم ساپران گفت بهبود در سیستم بهداشت و درمان باید ظرف مدت یکسال به نتیجه برسد و این نتیجه خودش را طی سه ماه نشان داد. زیرا روزانه حدود 190 هزار نفر در این سیستم ثبت نام کردند. بیش از 22 هزار پزشک در این سیستم ثبت نام کردند.

خانم ساپران زیر فشار پارلمان برای تکمیل کامل این پروژه قرار داشت اما پشرفتهای او در این حیطه باعث عکس العملهای مثبت نسبت به روند کار او شد. وی تلاش دارد استاندارندهای پزشکی ، درمانی و بهداشتی را بیش از پیش چه در زمینه اجرا چه در زمینه آموزش پزشکان رشد دهد. خانم ساپران وعده داده تا سال 2020 باید در این شغل بماند تا بتواند تمامی وعده های درمانی پزشکی و بهداشتی کشور را بهبود بخشد.

http://ukr-visa.com

/ 0 نظر / 9 بازدید